top of page
Boat on Lake

We are experts in Economic Class immigration and Work Permit Applications.

ELAMISLOAD - MAJANDUSLIKUD KLASSID:

Lisaks perekondlikule sisserändele on majandusliku immigratsiooni variandid koige levinumad, mida meie kontor esindab:

Express Entry:

 • Federal skilled workers (FSW)

 • Canadian experience class (CEC)

 • Federal skilled trades (FST)

 • BC PNP - EXPRESS ENTRY BC

Muud majandusklassid:

 • Ajutisest elanikust/toolisest elamisloani - UUS!

 • Alustav äriklass

 • Investorid  

 • Ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad  

 • FIEde klass

 • Provintsi nominendid- PNP

 • Hooldajate klassid

 • Põllumajandustoidu piloot (AFP)

AJUTISED PROGRAMMID

Need, kes on juba Kanadas ja soovivad oma staatust muuta või pikendada. Samuti on need programmid neile, kes elavad valismaal ja soovivad tulla Kanadasse tööle, õppima või lihtsalt külla.

 • Turistid

 • Rahvusvahelised üliõpilased

 • Ajutised töötajad:

 • LMIA ja LMIA-st vabastatud tööloa taotlused (sh NAFTA, CUSMA, CETA taotlused)

 • Provintside poolt nomineeritud kandidaatide tööload

 • Rahvusvaheline liikuvusprogramm (IEC: Working Holiday, Young Professionals, Internship)

We do continue to accept clients in other areas of immigration, like Family Classes and Citizenship Applications, based on capacity, and have excellent expert partners who we work with to refer more specific cases to.

AREAS OF PRACTICE

Copy of Viking Immigration Inc_edited_ed
bottom of page